Ίδρυση μοριακού εργαστηρίου βιολογίας στις εγκαστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ

Η ΜΕΒΓΑΛ με γνώμονα διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων της αλλά και την καλύτερη και πιο αποδοτική συμμετοχή στις επιμέρους ενότητες του ερευνητικού έργου GENOMILKS, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ και κατόπιν μελέτης, προχώρησε σε δημιουργία νέου εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στις εγκαταστάσεις της. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ο οποίος είναι τελευταίας τεχνολογίας  περιλαμβάνει τα εξής:

  • Σύστημα Real-Time PCR
  • Θάλαμος προστασίας για εφαρμογές PCR
  • Σύστημα απεικόνισης γέλης
  • Συσκευή ηλεκτροφόρησης
  • Qubit
  • Φυγόκεντρος
  • Θερμικό μπλοκ
  • Μαγνητικός αναδευτήρας
  • Vortex

Πρωταρχικός στόχος του εργαστήριου είναι η ανίχνευση και ταυτοποίηση του τροφιμογενούς μικροοργανισμού Bacillus cereus σε δείγματα νωπού και φρέσκου γάλακτος, το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εφόδιο για τη λήψη απόφασης από τη Διεύθυνση Ποιότητας

Πιο αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται για την επίτευξη του στόχου είναι η εξής:

Το σύστημα Real-Τime PCR βοηθάει στην εκτέλεση μιας ευαίσθητης μοριακής τεχνικής που επιτρέπει την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του DNA σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνική αυτή αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους ανίχνευσης (π.χ. ανάπτυξη του μικροοργανισμού σε τριβλία), καθώς παρέχει ακριβή αποτελέσματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της παρουσίας του B. cereus στα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, γεγονός που καθιστά τη χρήση του ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων.

Ο θάλαμος προστασίας για εφαρμογές PCR έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα ελεγχόμενο και αποστειρωμένο περιβάλλον για τη διεξαγωγή πειραμάτων PCR. Βοηθά στην ελαχιστοποίηση των επιμολύνσεων κατά τη διαδικασία των δοκιμών, παρέχοντας πιο αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα.

Το σύστημα απεικόνισης γέλης και το η συσκευή ηλεκτροφόρησης συμβάλλουν στην ανάλυση και στην απεικόνιση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων PCR, επιτρέποντας τη σύγκριση των δειγμάτων με γνωστά πρότυπα B. cereus .

Μέσω του Qubit, ενός συστήματος υψηλής ακρίβειας το οποίο επιτρέπει τη μέτρηση της συγκέντρωσης του DNA, θα καταστεί εφικτή η ποσοτικοποίηση του DNA στα δείγματα και κατ’ επέκταση οι μοριακές τεχνικές ανίχνευσης παθογόνων θα εφαρμόζονται με μεγάλη ακρίβεια.

Η χρήση της φυγόκεντρου συμβάλει στον διαχωρισμό των διαφόρων συστατικών του δείγματος, ενώ το θερμικό μπλοκ στη διασφάλιση της θερμοκρασιακής σταθερότητας του δείγματος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Τέλος, ο μαγνητικός αναδευτήρας και το vortex συντελούν στην επίτευξη της ενδεδειγμένης ανάμιξης και ανάδευσης των δειγμάτων.

Εν κατακλείδι, γίνεται σαφές ότι το νέο μοριακό εργαστήριο της ΜΕΒΓΑΛ μέσω του σύγχρονου εξοπλισμού του, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής εξαιρετικά ευαίσθητων διεργασιών οι οποίες θα παίξουν καταλυτικό ρόλο τόσο στη διεκπεραίωση των επιμέρους εργασιών του ερευνητικού προγράμματος GENOMILKS όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

LOGO

Παρουσίαση έργου GENOMILKS

Τα προϊόντα παστεριωμένου γάλακτος, όπως το φρέσκο γάλα, το τυρί και το γιαούρτι, συγκαταλέγονται στις κατηγορίες τροφίμων με εξαιρετικά υψηλή συχνότητα κατανάλωσης, καθιστώντας την παρακολούθηση

Περισσότερα »
chrom-b-cereus

Το βακτήριο Βacillus Cereus

O Bacillus cereus είναι ένα προαιρετικά αναερόβιο σπορογόνο βακτήριο. Παρουσιάζει ευρεία κατανομή στη φύση και κυρίως στο έδαφος και στα καλλιεργούμενα φυτά ενώ παράλληλα είναι

Περισσότερα »