ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Μεβγαλ LOGO

Bιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

www.mevgal.gr

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων η οποία ιδρύθηκε το 1950 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και το 1976 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία. Σήμερα καταλαμβάνει την 4η θέση στο κλάδο των βιομηχανικών γαλακτοκομικών προϊόντων, την 13η θέση ανάμεσα στις βιομηχανίες τροφίμων και την 51 η θέση ανάμεσα στις ελληνικές βιομηχανίες.

Τα προϊόντα ΜΕΒΓΑΛ διατίθενται στην ελληνική αγορά, σε περισσότερα από 26.000 μικρά και μεγάλα σημεία πώλησης, καθώς διαθέτει 7 υποκαταστήματα, 1 θυγατρική εταιρεία, πάνω από 60 εμπορικούς αντιπρόσωπους σε όλη την Ελλάδα και περισσότερα από 300 φορτηγά-ψυγεία τα οποία εγγυώνται την καθημερινή διάθεση των προϊόντων ΜΕΒΓΑΛ σε όλη τη χώρα.

Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται στους τρεις από τους τέσσερις κλάδους των γαλακτοκομικών, δηλαδή στο γάλα, το γιαούρτι και το τυρί, ενώ δεν δραστηριοποιείται στα παγωτά. Μερικές από τις κύριες κατηγορίες προϊόντων είναι:

Επίσης, διακινεί μέσω του δικτύου της και τα λεγόμενα «εμπορεύματα», δηλαδή προϊόντα του εσωτερικού ή εξωτερικού τα οποία τροφοδοτούνται μέσω του δικτύου διανομής της ΜΕΒΓΑΛ.
Η άριστη ποιότητα των προϊόντων ΜΕΒΓΑΛ πιστοποιείται από μια σειρά κορυφαίων διεθνών πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (ΙSO 9001:2008, ISO 22000:2005 (HACCP), BRC GLOBAL STANDARD-FOOD, ΙFS INTERNATIONAL FOOD STANDARD, Non GMO CERTIFICATION, FDA APPROVAL, IDF DAIRY INNOVATION AWARD)

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Ερευνάς και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το ινστιτούτο Εφαρμοσμένων βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Ερευνάς και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2012 μετά από τη συνένωση του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογιας (ΙΝΑ) και του Ινστιτούτου Βιοιατρικής και Βιομοριακής Έρευνας (ΙΒΒΕ). Το ΙΝΕΒ κινείται ενεργά για τη διεθνή αναβάθμιση της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα στο ευρύ πεδίο των βιοεπιστημών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής αξίας.

Στον τομέα της αγροβιοτεχνολογιας το ΙΝΕΒ δραστηριοποιείται και συμβάλλει καθοριστικά στη χαρτογράφηση, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Σε στενή συνεργασία με παραγωγούς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς φορείς.

Κύρια πεδία ενδιαφέροντος για το ΙΝΕΒ είναι:

Καθοριστική για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων είναι η ερευνητική δραστηριότητα του ΙΝΕΒ στην Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και η ανάπτυξη των κατάλληλων υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών για τη διαχείριση και ανάλυση τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εξυπηρετεί τις ανάγκες για διαχείριση των πληροφοριών, ανάλυση και κατανόηση της λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων εφαρμόζοντας μεθοδολογίες αιχμής όπως αυτή της μηχανικής μάθησης (Machine Learning and Deep Machine Learning).

Οι εργαστηριακές δομές του ΙΝΕΒ περιλαμβάνουν επτά πλήρη εξοπλισμένα εργαστήρια μοριακής βιολογίας και ένα εργαστήριο προδιαγραφών Ρ3 υποστηριζόμενα από τις κεντρικές υποδομές λειτουργικής γονιδιωματικής και βιοχημικής ανάλυσης όπως:

1. Σύμπλεγμα υπολογιστών υψηλής απόδοσης (high performance computer cluster) με περίπου 1000 πυρήνες 2.5 TB RAM

2. Βασική υποδομή μικροσκοπίας και ανάλυσης εικόνας

3. Συστήματα RT-PCR και ρομποτικά συστήματα απομόνωσης νουκλεικών οξέων

4. Κυτταρομετρία ροής

5. Υποδομή βιοχημικής ανάλυσης εξοπλισμένη με χρωματογράφος και φασματογράφους μάζας

6. Υποδομή αλληλούχισης νουκλεικών οξέων

Τη τελευταία πενταετία η χρήση και αξιοποίηση των παραπάνω υποδομών στα πλαίσια υπηρεσιών και ερευνητικών προγραμμάτων έχει παράξει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων καθώς και επιχειρήσεις του χώρου.
Το ΙΝΕΒ απασχολεί 10 κύριους ερευνητές και περισσότερους από 60 μεταδιδακτορικούς, υποψήφιους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς εργαζόμενους σε ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητικό προσωπικό.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.

Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή.

Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ.

1 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).

Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)