ΤΟ ΕΡΓΟ

GENOMILKS

Ανάπτυξη και συνδυαστική εφαρμογή εργαλείων γονιδιωματικής, μεταγραφομικής και μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης ως βάση ενός δραστικού συστήματος ελέγχου του Bacillus Cereus και διαχείρισης της ασφάλειας και ποιότητας του Ελληνικού γάλακτος.

TO ANTIKEIMENO

Αντικείμενο του έργου είναι ο συνδυασμός επιστημονικών κλάδων (γονιδιωματική, μεταγραφομικη, omics, ποσοτική μικροβιολογία και μοντέλα μαθηματικών προβλέψεων) για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος πρόβλεψης και ταυτοποίησης του Bacillus Cereus στο γάλα το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη αντίστοιχων συστημάτων για άλλα τρόφιμα ενώ συγχρόνως θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους των διαδικασιών του ποιοτικού ελέγχου.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Μεβγαλ LOGO

ΜΕΒΓΑΛ

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων η οποία ιδρύθηκε το 1950 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Inab

ΙΝΕΒ

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2012.

apth-logo

ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο.

ΝΕΑ

post
Νέα

Ένταξη έργου

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης  «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική

Περισσότερα »