Ένταξη έργου

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης  «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Ανάπτυξη και συνδυαστική εφαρμογή εργαλείων γονιδιωματικής, μεταγραφομικής και μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης ως βάση ενός δραστικού συστήματος ελέγχου του Bacillus cereus και διαχείρισης της ασφάλειας ποιότητας του ελληνικού γάλακτος».

Συντονιστής του εταιρικού σχήματος υλοποίησης του έργου είναι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ με επικεφαλής την κυρία  Γουγουλή Μαρία και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου το ΑΠΘ με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο Κουτσουμανή Κωνσταντίνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

LOGO

Παρουσίαση έργου GENOMILKS

Τα προϊόντα παστεριωμένου γάλακτος, όπως το φρέσκο γάλα, το τυρί και το γιαούρτι, συγκαταλέγονται στις κατηγορίες τροφίμων με εξαιρετικά υψηλή συχνότητα κατανάλωσης, καθιστώντας την παρακολούθηση

Περισσότερα »
chrom-b-cereus

Το βακτήριο Βacillus Cereus

O Bacillus cereus είναι ένα προαιρετικά αναερόβιο σπορογόνο βακτήριο. Παρουσιάζει ευρεία κατανομή στη φύση και κυρίως στο έδαφος και στα καλλιεργούμενα φυτά ενώ παράλληλα είναι

Περισσότερα »